Landenexpert

Hoeveel inwoners heeft Nederland?

Hoeveel inwoners heeft Nederland?

De Nederlandse bevolking telt op dit moment ruim 17 miljoen mensen. Maar hoeveel inwoners had Nederland eigenlijk precies vroeger? En waar komen al die inwoners vandaan? In deze blogpost gaan we hier dieper op in!

Introductie

Op het moment zijn er 17,28 miljoen mensen die in ons kleine land wonen. Het aantal inwoners van Nederland is dus flink toegenomen sinds de jaren negentig. In 1990 woonden er namelijk ‘slechts’ 15,2 miljoen mensen in Nederland. Dat betekent dat het aantal inwoners sindsdien met ruim 2 miljoen is toegenomen!

Hoeveel inwoners heeft Nederland?

Wat is het aantal inwoners van Nederland?

Nederland telt ongeveer 17 miljoen inwoners. Dit is het aantal mensen dat officieel geregistreerd staat in Nederland. Het aantal inwoners van Nederland neemt jaarlijks toe door Migration (immigratie en emigratie) en Natural Increase (natuurlijke toename, het verschil tussen geboortes en sterfte).

De grootste steden in Nederland

Ruim 7,5 miljoen van de Nederlandse inwoners wonen in de vier grootste steden: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht.

Amsterdam is met 832.000 inwoners de grootste stad van Nederland. Rotterdam komt met 616.000 inwoners op plek twee, gevolgd door Den Haag met 573.000 inwoners en Utrecht met 329.000 inwoners.

Nederland kent tien steden met meer dan honderdduizend inwoners. De overige zes steden met meer dan honderdduizend inwoners zijn Eindhoven, Tilburg, Groningen, Almere, Breda en Nijmegen.

Wat is de demografie van Nederland?

Demografie is de wetenschap die zich bezighoudt met de samenstelling, groei en verandering van de bevolking. Nederland heeft ongeveer 17 miljoen inwoners. Het aantal inwoners neemt elk jaar toe met ongeveer 70.000 mensen. De helft van de Nederlandse bevolking is jonger dan 40 jaar. De man-vrouwverhouding is ongeveer 50-50%.

Het aantal inwoners neemt gestaag toe. In de afgelopen jaren was er een kleine piek te zien in het aantal geboortes. Dit komt mede door de toename van het aantal allochtone vrouwen dat in Nederland komt wonen.

De bevolking van Nederland is verder opgedeeld in verschillende leeftijdsgroepen:
– 0-14 jaar: 2,3 miljoen
– 15-24 jaar: 2,1 miljoen
– 25-54 jaar: 7,8 miljoen
– 55-64 jaar: 2,4 miljoen
– 65+ jaar: 1,9 miljoen

Hoeveel inwoners heeft Nederland?

De geschiedenis van de bevolking van Nederland

De bevolking van Nederland is de afgelopen eeuwen sterk gegroeid. In 1800 bedroeg de bevolking ongeveer 2,3 miljoen mensen. Tegenwoordig zijn er ruim 17 miljoen inwoners. De groei van de bevolking is vooral te danken aan de toename van het aantal geboorten en de vermindering van het aantal sterfgevallen. Na de Tweede Wereldoorlog was er een babyboom en daarna bleven de geboortecijfers hoog. In de jaren negentig kwam er een kleine dip, maar sindsdien zijn ze weer gestegen. Het sterftecijfer is sinds 1800 flink teruggelopen, mede dankzij betere leef- en werkomstandigheden en medische vooruitgang.

Nederland heeft altijd een dichte bevolkingssamenstelling gehad. Dit komt doordat het land relatief klein is en er weinig ruimte is voor uitbreiding. Het aantal inwoners van Nederland is daarom altijd redelijk stabiel geweest. De grootste verandering in de bevolking van Nederland vond plaats tijdens de Tweede Wereldoorlog. Toen werd het land bezet door Duitsland en onderging de bevolking grote veranderingen. Er was veel emigratie, oorlogsslachtoffers en deportaties. Na de oorlog nam het aantal inwoners weer toe, maar nooit meer tot het pre-oorlogsniveau.

In recente jaren is er een kleine toename in het aantal inwoners van Nederland. Dit komt doordat er meer mensen naar het land immigreren dan dat er vertrekken. Vanaf de late middeleeuwen groeide de bevolking snel dankzij economische vooruitgang en internationale handel. In 1800 telde Nederland ongeveer 2,2 miljoen inwoners; in 1900 was dat gestegen tot ruim 5 miljoen.

De toekomst van de bevolking van Nederland

De bevolking van Nederland zal in de komende jaren blijven groeien. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de toenemende immigratie naar het land. Volgens sommige deskundigen zal de bevolking van Nederland in 2030 uitruimen 22 miljoen inwoners. Dit is een aanzienlijke toename ten opzichte van de huidige bevolkingsomvang van 17 miljoen.

In de komende decennia zal de bevolking van Nederland verder groeien. Dit komt doordat er steeds meer mensen naar het land toe trekken en omdat er steeds meer baby’s geboren worden.

Conclusie

Volgens het CBS telt Nederland 17,28 miljoen inwoners. Dit is een toename van ruim 1,5 miljoen ten opzichte van 10 jaar eerder. De bevolking komt steeds meer samen in de grote steden. In 2010 woonden nog maar 3,4 miljoen mensen in de vier grootste steden (Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag), nu is dat 5,1 miljoen. Het aantal inwoners op het platteland is sinds 2010 met ongeveer 300.000 afgenomen.

Inhoudsopgave

Gerelateerde berichten

Hoeveel inwoners heeft Nederland?
Europa

Hoeveel inwoners heeft Nederland?

Hoeveel inwoners heeft Nederland? De Nederlandse bevolking telt op dit moment ruim 17 miljoen mensen. Maar hoeveel inwoners had Nederland eigenlijk precies vroeger? En waar

Lees meer »